Emília

Líder zákazníckej kvality

„Som súčasťou tímu zákazníckej kvality v prešovskom závode a alfou a omegou našej práce je dodať zákazníkovi produkt špičkovej kvality. Úzko spolupracujeme s globálnym tímom v iných krajinách a všetci máme jeden spoločný cieľ – priniesť zákazníkovi diferencovanú skúsenosť s naším produktom. Som rada, že sa nám to darí, čoho dôkazom sú početné zákaznícke ocenenia, ktoré sme obdržali. Vtedy vieme, že to, čo robíme, robíme správne a naše úsilie stojí za to.“