Naši zamestnanci

Zoznámte sa s našimi zamestnancami

Vášeň a nadšenie

Už viac než 60 rokov sú vynálezy spoločnosti Garrett synonymom niektorých z najvýznamnejších momentov v dejinách automobilového priemyslu. Súčasná doba nie je výnimkou a v niektorých ohľadoch prináša ešte väčšie výzvy, keďže smerujeme k regulovanejšej, autonómnejšej a prepojenejšej budúcnosti.

To je dôvod prečo hľadáme ľudí bez ohľadu na ich odbornosť, ktorým nechýba vášeň, odvaha a odolnosť, ktorí sú pripravení konfrontovať konvencie, objavovať nové hranice a prichádzať s prelomovými nápadmi.

Príležitosti pre každého

V spoločnosti Garrett pracujeme v odvetví, ktoré prekypuje inováciami a prelomovými technológiami. Preto je pre nás dôležité dosiahnuť konkurenčnú výhodu prostredníctvom inkluzívnej kultúry, ktorá prekračuje medzinárodné hranice. Je to puto, ktoré je oslavou rozmanitosti pôvodu, skúseností a presvedčenia, a globálna komunita, ktorá zdieľa hodnoty opierajúce sa o motiváciu, transparentnosť či rešpekt, a určujúce kto sme a ako konáme, myslíme a vedieme.

Spájame výnimočné talenty

Naša kreatívna energia vychádza z prajného prostredia, v ktorom sa ľuďom darí a v ktorom preberajú zodpovednosť za svoje konanie tak, že sa chopia iniciatívy. Neprestávajú sa zapájať do aktivít, podporovať spolupracovníkov a vždy predvídať potreby našich zákazníkov a širšieho okolia.

Našou skúsenosťou je, že skvelí ľudia so skvelými príležitosťami budú robiť skvelé veci. Mohli by ste to byť Vy?