Pravidlá ochrany údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov podrobne opisuje kroky, ktoré vykonávame na ochranu vašich osobných údajov, keď navštívite ktorúkoľvek z našich webových stránok alebo aplikácií, ktoré obsahujú prepojenie na toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (spoločne ďalej len „naše stránky“), alebo keď nás kontaktujete.

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA 25 JÚL, 2019

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súbory cookie

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov podrobne opisuje kroky, ktoré vykonávame na ochranu vašich osobných údajov

Úvod

Garrett Motion Inc. (ďalej len „spoločnosť“, „náš“, „nás“ alebo „my“), „dátový správca“ osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme na základe tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov podrobne opisuje kroky, ktoré vykonávame na ochranu vašich osobných údajov, keď navštívite ktorúkoľvek z našich webových stránok alebo aplikácií, ktoré obsahujú prepojenie na toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (spoločne ďalej len „naše stránky“), alebo keď nás kontaktujete. Opisuje, ako spracovávame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, vrátane typov osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, účely, na ktoré ich používame, typy tretích strán, s ktorými ich zdieľame, a všetky práva, ktoré môžete mať v súvislosti s takýmito údajmi. Osobné údaje sú informácie alebo kombinácia informácií, ktoré umožňujú vašu identifikáciu.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí len vtedy, ak navštívite ktorúkoľvek z našich stránok, ktoré odkazujú na toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, alebo keď nás kontaktujete napríklad s komentárom, dopytom alebo žiadosťou o podporu zákazníkov. Osobné údaje, ktoré sa o vás zhromažďujú v súvislosti s webovými stránkami, produktmi, službami alebo mobilnými aplikáciami iných spoločností (vrátane tých, ktoré vám poskytli spoločnosti z našej skupiny), môžu byť predmetom iných vyhlásení o ochrane osobných údajov. Je dôležité, aby ste si prečítali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spolu s akýmikoľvek inými oznámeniami o ochrane osobných údajov, ktoré môžeme poskytnúť pri konkrétnych príležitostiach, keď zhromažďujeme alebo spracovávame vaše osobné údaje, aby ste si boli plne vedomí toho, ako a prečo používame vaše údaje.

Používaním alebo prístupom na naše stránky alebo kontaktovaním nás, súhlasíte s tým, že môžeme vaše osobné údaje spracovávať spôsobom opísaným v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Vaše používanie našich stránok a akékoľvek údaje, ktoré prostredníctvom nich poskytnete, podliehajú vždy tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov a príslušným podmienkam, ktoré sa vzťahujú na webové stránky.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE REZIDENTOV EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP):

REZIDENTI EHP MÔŽU BYŤ OPRÁVNENÍ NAMIETAŤ PROTI URČITÝM TYPOM SPRACOVANIA, KTORÉ ZAHŔŇA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE OPÍSANÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, VRÁTANE PRÍPADOV, KEĎ SA SPOLIEHAME NA OPRÁVNENÝ ZÁUJEM SPRACOVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ALEBO KEĎ SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU. V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH MÔŽEME PREUKÁZAŤ, ŽE MÁME PRESVEDČIVÉ LEGITÍMNE DÔVODY NA POKRAČOVANIE V SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, A V TAKOM PRÍPADE NIE SME POVINNÍ VAŠEJ ŽIADOSTI VYHOVIEŤ

Kliknutím na jedno z prepojení nižšie prejdete do sekcie, ktorá vás zaujíma:

 1. Zhromažďovanie informácií
 2. Používanie informácií
 3. Právny základ, podľa ktorého spracovávame informácie
 4. Anonymizácia údajov
 5. Ako dlho uchovávame údaje
 6. Sprístupňovanie informácií
 7. Prevod medzi krajinami
 8. Zabezpečenie
 9. Súbory cookie
 10. Zakázanie sledovania
 11. Vaše práva
 12. Údaje o maloletých
 13. Prepojenia na iné stránky
 14. Kontaktujte nás
 1. Zhromažďovanie informácií

A) INFORMÁCIE ZÍSKANÉ PRIAMO OD VÁS.

Keď navštívite naše stránky, môžeme vás požiadať o osobné údaje na to, aby bolo možné poskytnutie služby alebo vykonanie požadovanej transakcie. Osobné údaje nám môžete poskytnúť aj vtedy, keď nás kontaktujete (napr. s komentárom, dopytom alebo žiadosťou o zákaznícku podporu) alebo si zaregistrujete konto na používanie našich stránok.

Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme pri používaní našich stránok, môžu zahŕňať:

 • identifikačné údaje, ako napríklad vaše meno, titul, názov spoločnosti/organizácie, e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo a fyzická adresa (vrátane ulice, mesta, štátu, poštového smerovacieho čísla alebo krajiny),
 • registračné údaje, ako napríklad informácie, ktoré ste poskytli pri registrácii konta na používanie našich stránok, vrátane používateľských mien a hesiel,
 • údaje uchádzačov o zamestnanie vrátane informácií predložených v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie alebo dopytom (ako je opísané nižšie),
 • marketingové a komunikačné údaje vrátane vašich marketingových preferencií a odberu našich publikácií,
 • finančné údaje vrátane informácií o kreditných kartách alebo iných finančných účtoch, ktoré nám umožňujú realizovať nákup produktov a služieb spoločnosti, ktoré môžu byť dostupné na našich stránkach,
 • informácie na kontrolu exportu, ako je vaša štátna príslušnosť, občianstvo a krajina bydliska, ktoré nám umožňujú určiť vašu oprávnenosť na základe nariadení o kontrole exportu na získanie informácií o určitých technológiách,
 • transakčné údaje vrátane otázok a objednávok našich produktov a služieb a podrobností o platbách vám a od vás,
 • informácie o registrácii k udalostiam vrátane údajov, ktoré poskytnete pri vyplňovaní internetových registračných formulárov, a
 • vaša spätná väzba vrátane vašej odozvy na naše stránky, ako aj naše produkty a služby všeobecne.

Ak požadované informácie neposkytnete, možno nebudeme môcť poskytnúť požadovanú službu alebo dokončiť vašu transakciu.

B) INFORMÁCIE, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME.

Zhromažďujeme určité informácie o vašej návšteve našich stránok vrátane:

 • údajov o používaní vrátane informácií o tom, ako používate naše stránky, aké stránky si prezeráte, počet prenesených bajtov, prepojenia, na ktoré kliknete, materiály, ku ktorým získate prístup, dátum a čas prístupu na stránku, webové stránky, z ktorých ste prešli na jednu z našich stránok, a ďalšie kroky vykonané na našich stránkach, a
 • technických údajov, ako napríklad adresa internetového protokolu (IP), typ a vlastnosti vášho prehliadača, jazyk a operačný systém.

Informácie o súboroch cookie, ktoré používame na našich stránkach, nájdete v časti „Súbory cookie“ nižšie.

C) GEOLOKALIZAČNÉ INFORMÁCIE.

V prípade niektorých stránok môžeme s vaším výslovným súhlasom zhromažďovať presnú, reálnu lokalizáciu (t. j. geografické umiestnenie) vášho mobilného zariadenia. Tieto informácie budú použité iba na účely uľahčenia používania našich stránok. Geolokalizácia vášho mobilného zariadenia môže byť zdieľaná s našimi poskytovateľmi služieb, ktorí môžu tieto informácie spracovávať v súvislosti s poskytovaním služieb v našom mene. Keď súhlasíte so zhromažďovaním presnej polohy vášho mobilného zariadenia v reálnom čase, tento súhlas môžete upraviť nastavením preferencií služby lokalizácie prostredníctvom nastavení vášho mobilného zariadenia.

D) INFORMÁCIE ZÍSKAVANÉ OD TRETÍCH STRÁN.

V súlade s platnými právnymi predpismi môžeme zhromažďovať osobné údaje o vás od tretích strán, ako sú webové stránky/aplikácie sociálnych médií, ktoré môžeme skombinovať s informáciami, ktoré už o vás máme, aby sme mohli lepšie prispôsobiť naše stránky vašim preferenciám, a aj na iné účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 1. Používanie informácií

Osobné údaje zozbierané prostredníctvom našich stránok, alebo keď nás kontaktujete, môžeme používať na účely, ktoré zahŕňajú:

 • Služby a transakcie. Vaše osobné údaje môžeme používať na poskytovanie služieb pre vás alebo na vykonávanie transakcií, o ktoré ste požiadali, okrem iného aj vrátane poskytovania informácií o produktoch alebo službách spoločnosti, ktoré ste si zakúpili alebo inak používate, o registrácii zakúpených produktov, spracovaní objednávok produktov, riešení reklamácií, výmene manuálov k produktom, reakciách na požiadavky zákazníkov a uľahčení používania našich stránok.
 • Správa a ochrana nášho podnikania a webových stránok. Vaše osobné údaje môžeme používať na správu a ochranu nášho podnikania a našich stránok vrátane riešenia problémov, údržby systému, podpory, hlásení a dátového hostingu.
 • Zlepšovanie nášho podnikania, webových stránok, produktov a služieb. Vaše osobné údaje môžeme používať na vykonávanie obchodných analýz alebo na iné účely, ktoré nám pomáhajú rozvíjať a zlepšovať kvalitu nášho podnikania, stránok, produktov a služieb (vrátane nových produktov a služieb), napríklad prispôsobením našich stránok vašim konkrétnym preferenciám alebo záujmom.
 • Marketing. V súlade s platnými zákonmi a predpismi môžeme vaše osobné údaje používať na to, aby sme vás informovali o produktoch alebo službách, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo aby sme s vami inak komunikovali o ponukách, podujatiach a novinkách, prieskumoch, špeciálnych ponukách a súvisiacich témach. Z marketingovej komunikácie zasielanej prostredníctvom e-mailu sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou prepojenia „Odhlásiť sa“ vo všetkých e-mailových marketingových materiáloch, ktoré od nás dostanete, alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. V závislosti od krajiny vášho bydliska sa môžete tiež rozhodnúť odhlásiť sa aj z iných typov marketingovej komunikácie. Viac informácií získate prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Žiadosti o zamestnanie. V súvislosti s dopytom alebo žiadosťou o zamestnanie nám môžete poskytnúť informácie o sebe, napríklad životopis, pracovné referencie, informácie o vzdelaní a pracovných skúsenostiach a informácie o odbornej príprave a certifikátoch. My a spoločnosti z našej skupiny môžeme tieto informácie používať na účely posudzovania zamestnania aj inak, ako je uvedené v každom samostatnom vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo inom oznámení, ktoré je k dispozícii v súvislosti s vašou žiadosťou.
 • Výskum a analýzy. Vaše osobné údaje môžeme používať na uskutočňovanie výskumu a analýz, ktoré nám pomôžu analyzovať vaše nákupné preferencie, identifikovať produkty a služby, ktoré najlepšie vyhovujú vašim požiadavkám, a merať efektívnosť reklamy, ktorú vám zobrazujeme.
 • Uplatňovanie pravidiel: Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme používať, aby sme dokázali odhaliť, predchádzať a reagovať na podvody, porušovanie práv duševného vlastníctva, porušovanie našich obchodných podmienok, porušovanie zákona alebo iné zneužitie našich stránok.

Ak to zákon umožňuje, môžeme kombinovať informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich stránok, s ďalšími informáciami, ktoré o vás uchovávame (napríklad informáciami o vašom používaní našich produktov a služieb), aby sme vám mohli poskytovať lepšiu a konzistentnú skúsenosť zákazníkov pri interakcii s nami alebo na iné účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 1. PRÁVNY ZÁKLAD, PODĽA KTORÉHO SPRACOVÁVAME INFORMÁCIE

Tam, kde to vyžaduje zákon, zaistíme právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov. Vo väčšine prípadov bude právnym základom to, že:

 • spracovanie je nevyhnutné na realizáciu služieb, ktoré vám poskytujeme,
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností vrátane dodržiavania platných zákonov, nariadení, vládnych a úradných požiadaviek, súdnych príkazov alebo predvolaní,
 • spracovanie je založené na vašom súhlase so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viac špecifikovaných účelov (napr. marketing), alebo
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich oprávnených záujmov, napríklad na rozvoj a zlepšovanie našich stránok, produktov alebo služieb v prospech našich zákazníkov.

 

 1. ANONYMIZÁCIA ÚDAJOV

V súlade s platnými právnymi predpismi môžeme vaše osobné údaje anonymizovať tak, aby ich nebolo možné ďalej používať na vašu identifikáciu. Anonymizované údaje sa nepovažujú za osobné údaje, a preto nepodliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov. Anonymizované údaje môžeme zhromažďovať, používať a zdieľať na akýkoľvek účel.

 1. AKO DLHO UCHOVÁVAME ÚDAJE

Obdobie, počas ktorého uchovávame vaše osobné údaje, sa líši v závislosti od účelu ich spracovania. Napríklad osobné údaje potrebné na to, aby sme vám poskytovali produkty a služby, alebo na uľahčenie transakcií, o ktoré ste požiadali, uchovávame tak dlho, pokiaľ ste zákazníkom našej spoločnosti. Vaše osobné údaje na marketingové účely uchovávame dovtedy, kým sa neodhlásite z prijímania ďalšej priamej marketingovej komunikácie v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak nám prostredníctvom našich stránok zašlete žiadosť o zamestnanie, uložíme podrobnosti o vašej žiadosti tak, ako je uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo inom oznámení, ktoré vám bolo poskytnuté v súvislosti s vašou žiadosťou, alebo inak, ako to vyžaduje zákon. Vo všetkých ostatných prípadoch uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu uvedeného v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Potom budú vaše údaje anonymizované (ak to umožňujú platné právne predpisy), vymazané alebo zničené.

 1. ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s vybranými tretími stranami v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane ustanovení uvedených nižšie.

 • Spoločnosti z našej skupiny. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi pobočkami a spoločnosťami skupiny v miere, ktorá je primerane potrebná na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Poskytovatelia služieb. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami, s ktorými máme zmluvu o poskytovaní služieb v našom mene, napríklad v prípade hostingu webových stránok, vykonávania prieskumov, spracovávania transakcií, analyzovania našich stránok a vykonávania analýz s cieľom zvyšovať kvalitu nášho podnikania, stránok, produktov a služieb. Od týchto poskytovateľov služieb požadujeme, aby chránili dôvernosť vašich osobných údajov.
 • Distribútori a iní dôveryhodní obchodní partneri. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré distribuujú naše produkty, a s inými dôveryhodnými obchodnými partnermi na účely, ktoré zahŕňajú umožnenie tretím stranám, aby vám posielali marketingovú komunikáciu. Takéto zdieľanie osobných údajov na marketingové účely sa bude vykonávať v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
 • Zverejňovanie v súvislosti s transakciami. V súvislosti s určitými transakciami môžeme zverejňovať niektoré alebo všetky vaše osobné údaje finančným inštitúciám, úradom a prepravným spoločnostiam alebo poštovým službám zapojeným do realizácie transakcie.
 • Zverejňovanie v súvislosti s akvizíciami alebo predajmi. Môžu nastať okolnosti, keď sa spoločnosť zo strategických alebo iných obchodných dôvodov rozhodne v niektorých krajinách predať, odkúpiť, odpredať, zlúčiť alebo inak reorganizovať svoje podniky. Informácie, ktoré o vás uchovávame, môžeme zverejniť v rozsahu, ktorý je primerane potrebný na pokračovanie v rokovaniach alebo dokončenie fúzie, akvizície, odpredaja alebo predaja všetkých alebo časti majetku spoločnosti.
 • Zverejňovanie z iných dôvodov. Osobné údaje môžeme zverejniť, ak to vyžaduje alebo nás na to oprávňuje zákon, alebo v dobrej viere, že takéto konanie je potrebné na splnenie zákonných požiadaviek alebo právneho postupu na ochranu našich práv alebo majetku, alebo – v naliehavých prípadoch – na ochranu osobnej bezpečnosti akejkoľvek osoby.
 1. PREVOD MEDZI KRAJINAMI

Sme globálna spoločnosť. Používaním alebo prístupom na naše stránky alebo kontaktovaním našej spoločnosti a poskytnutím vašich údajov potvrdzujete a súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované, prevedené alebo sprístupnené našej spoločnosti, spoločnostiam z našej skupiny, dodávateľom, distribútorom a iným obchodným partnerom alebo zástupcom nachádzajúcim sa v krajinách mimo vašej krajiny alebo bydliska, okrem iného vrátane Spojených štátov, Mexika a Indie, v súlade s platnými právnymi predpismi. Upozorňujeme, že ochrana súkromia a zákonné požiadavky vrátane práv úradov na prístup k vašim osobným údajom v niektorých z týchto krajín nemusia byť rovnocenné s tými, ktoré existujú vo vašej krajine. Vykonáme však primerané kroky na ochranu vášho súkromia a na zabezpečenie takej úrovne ochrany osobných údajov, ktorá je porovnateľná s úrovňou vo vašej krajine.

Používatelia nachádzajúci sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP)

Tam, kde je to potrebné, sme zaviedli vhodné ochranné opatrenia spoločností z našej skupiny, poskytovateľov služieb, dodávateľov, distribútorov a iných obchodných partnerov a zástupcov, aby sme zabezpečili primeranú ochranu prenosu osobných údajov mimo EHP. Takéto ochranné opatrenia zvyčajne zahŕňajú štandardné zmluvné doložky EÚ v súlade s článkom 46 ods. 2 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Ak chcete získať viac informácií o príslušných ochranných opatreniach na ochranu vašich osobných údajov, kontaktujte nás pomocou údajov uvedených na konci tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 1. ZABEZPEČENIE

Zaväzujeme sa chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov. Používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením, vrátane implementácie takých bezpečnostných opatrení, ktoré môžu byť vyžadované príslušnými zákonmi. Žiadny informačný systém však nemôže byť 100 % bezpečný, takže nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť vašich osobných údajov. Okrem toho nie sme zodpovední za bezpečnosť údajov, ktoré prenášate na naše stránky prostredníctvom sietí, ktoré nekontrolujeme, vrátane internetu a bezdrôtových sietí.

Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov závisí aj od vás. Ak vám pridelíme (alebo si sami zvolíte) ID používateľa a heslo na prístup na naše stránky, ste zodpovední za dôvernosť týchto prihlasovacích údajov a nezverejňovanie týchto údajov iným osobám.

 1. SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

 • Čo je to súbor cookie? Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa prevezmú na váš pevný disk alebo do pamäte prehliadača, keď navštívite niektorú z našich stránok. Súbory cookie sú užitočné, pretože pomáhajú pri usporiadaní obsahu a rozloženia našich stránok a umožňujú nám rozpoznať počítače alebo iné zariadenia, ktoré už na našich stránkach boli. Súbory cookie vykonávajú mnoho rôznych úloh, napríklad umožňujú našim stránkam zapamätať si vaše nastavenia preferencií a pomáhajú nám zlepšovať použiteľnosť a funkčnosť našich webových stránok a vašu prácu s nimi. Naše webové stránky môžu obsahovať aj elektronické obrázky známe ako webové majáky, niekedy nazývané aj jednopixelové súbory GIF, ktoré nám umožňujú spočítať počet používateľov, ktorí navštívili konkrétne stránky. Webové majáky môžeme vkladať aj do propagačných e-mailových správ alebo bulletinov, aby sme zistili, či bola správa otvorená a či v nej používateľ na niečo klikol.
 • Kategórie súborov cookie a podobných technológií, ktoré používame
  Typy súborov cookie alebo podobných technológií, ktoré môžu byť použité na našich stránkach, je možné rozdeliť do 4 kategórií: Nevyhnutne potrebné, Výkonnosť, Funkčnosť a profil a Reklama.

  1. Nevyhnutne potrebné súbory cookie
   Tieto súbory cookie sú nevyhnutné, pretože vám umožňujú pohybovať sa po našich stránkach a používať ich funkcie, najmä v súvislosti s vyhľadávaním informácií a zadávaním objednávok. Bez týchto súborov nie je možné poskytovať požadované služby. Tieto súbory cookie nezhromažďujú o vás žiadne informácie, ktoré by sa mohli použiť na marketing alebo sledovanie, kde ste boli na internete. Príkladom nevyhnutne potrebného súboru cookie je „cookie pre nákupný košík“, ktorý sa používa na zapamätanie si produktov, ktoré chcete zakúpiť, keď ich pridáte do nákupného košíka alebo prejdete do pokladne.
  2. Výkonnostné súbory cookie
   Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše stránky, napríklad ktoré stránky najčastejšie navštevujete a či sa vám na niektorých stránkach zobrazujú chybové správy. Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie, ktoré slúžia na zlepšovanie fungovania našich webových stránok. Bez týchto súborov cookie sa nemôžeme dozvedieť, ako naše webové stránky fungujú, a vykonať príslušné vylepšenia, ktoré by mohli zlepšiť prehliadanie našich stránok. Príklady výkonnostných súborov cookie, ktoré naše stránky používajú, zahŕňajú Google a Adobe Analytics (viac informácií nájdete nižšie).
  3. Súbory cookie pre funkčnosť a profil
   Tieto súbory cookie umožňujú našim webovým stránkam ukladať informácie, ktoré nám poskytnete, ako napríklad nastavenie jazyka na stránke, a uchovávať technické informácie užitočné pre vašu interakciu s našimi stránkami. Napríklad si pamätajú vaše ID používateľa a časti vášho používateľského profilu. Zabezpečujú tiež, aby vaše skúsenosti s používaním stránok a naše marketingové aktivity boli pre vás relevantné. Môžu sa tiež používať na poskytovanie vami požadovaných služieb, napríklad sledovanie videa alebo komentovanie na blogu. Tieto súbory cookie sa nebudú používať na sledovanie vášho prehliadania iných webových stránok. Bez týchto súborov cookie si webová stránka nemôže zapamätať voľby, ktoré ste predtým vykonali, ani personalizovať vaše prehliadanie stránky. Používame napríklad súbor cookie na uloženie vašich jazykových preferencií, čo nám umožňuje prezentovať vám výsledky vyhľadávania produktov v správnom jazyku, a používame aj súbor cookie na uloženie vašej voľby súvisiacej so zobrazením informačného panela k súborom cookie, ktorý sa zobrazuje na našich stránkach. Tento súbor cookie nám pomôže zapamätať si vašu voľbu súvisiacu so zobrazením informačného panela k súborom cookie, keď následne navštívite tú istú stránku, na ktorej ste panel odsúhlasili, a všetky ostatné stránky našej spoločnosti s rovnakou doménou alebo tou istou doménou najvyššej úrovne.
  4. Reklamné súbory cookie a podobné technológie
   Tieto súbory cookie alebo podobné technológie sa môžu používať na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantnejšie. Môžu sa tiež použiť na obmedzenie času, kedy sa vám reklama zobrazuje, aj ako pomôcka pri meraní účinnosti reklamnej kampane. Tieto súbory cookie môžu sledovať aj vaše návštevy iných webových stránok. Bez týchto súborov cookie alebo iných technológií budú online reklamy, ktoré sa vám zobrazujú, menej relevantné pre vás a vaše záujmy. Umožňujeme našim reklamným partnerom používať súbory cookie a iné technológie na zhromažďovanie informácií o vašom prehliadaní stránok v čase a na rôznych webových stránkach, keď používate naše stránky, vrátane produktov, ktoré si prezeráte alebo nakupujete, a vašej lokalizácie. Príkladom reklamných súborov cookie alebo podobných technológií, ktoré používame, sú služby Google AdWords a Facebook Pixels. Nastavenie preferencií k súborom cookie Môžete byť požiadaní o súhlas s naším používaním súborov cookie, ako je opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, a to prostredníctvom informačného panela súborov cookie pri prvom použití našich stránok. Zvyčajne môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby ste súbory cookie odmietli, a svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť úpravou nastavení prehliadača tak, aby sa súbory cookie zamietli alebo zakázali. Ak sa rozhodnete súbory cookie odmietnuť, pravdepodobne nebudete môcť plne využívať funkcie našich stránok alebo iných webových stránok, ktoré navštívite. Naše používanie nástrojov webovej analýzy. Na sledovanie návštev našich stránok používame štandardné webové analýzy. Tieto analýzy nám poskytujú služby Google Analytics, Adobe Analytics, Facebook Pixels, Sitecore Analytics a Coveo („poskytovatelia webových analýz“). Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní našich stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odoslané a uložené našimi poskytovateľmi webových analýz na svojich serveroch. Poskytovatelia webových analýz použijú tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania našich stránok, na zostavovanie správ o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a využívania internetu. Poskytovatelia webových analýz môžu tiež tieto informácie zasielať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v ich mene. Pri návšteve našich stránok sa môžete odhlásiť z webových analýz spoločností Google, Adobe alebo Facebook alebo iným spôsobom nastaviť, ako sa tieto technológie používajú. Postupujte podľa pokynov tu: Odhlásenie zo služby Google Analytics

Odhlásenie zo služby Adobe Analytics

Nastavenie súkromia Facebook (musíte byť prihlásení do svojho konta)

 1. ZAKÁZANIE SLEDOVANIA

Niektoré webové prehliadače môžu signalizovať „zákaz sledovania“ stránkam, s ktorými používateľ komunikuje. Z dôvodu rozdielov v tom, ako webové prehliadače túto funkciu začleňujú a aktivujú, nie je vždy jasné, či používatelia majú v úmysle takéto signály prenášať alebo či o nich vôbec vedia. V súčasnosti na takéto signály nijako nereagujeme.

 1. VAŠE PRÁVA

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom našich stránok alebo keď nás kontaktujete, môžete mať určité práva. Ak máte bydlisko v EHP, môžu sa na vás vzťahovať práva uvedené nižšie. V prípade ostatných používateľov práva, ktoré sa na vás vzťahujú, závisia od zákonov vašej krajiny. Uľahčíme vám dodržiavanie práv, ktoré sa na vás vzťahujú, v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac informácií o vašich právach získate prostredníctvom kontaktných údajov na konci tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 • Prístup: Môžete mať právo na prístup, kontrolu a opravu osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom našich stránok alebo keď nás kontaktujete. V niektorých prípadoch môžete prístup realizovať tak, že prejdete na stránku, na ktorej ste informácie poskytli. Môžete nám pomôcť zachovať presnosť vašich údajov oznámením akejkoľvek zmeny vašej poštovej adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
 • Námietky: MÔŽETE BYŤ OPRÁVNENÍ NAMIETAŤ PROTI URČITÝM TYPOM SPRACOVANIA, KTORÉ ZAHŔŇA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE VRÁTANE PRÍPADOV, KEĎ SA SPOLIEHAME NA OPRÁVNENÝ ZÁUJEM SPRACOVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ALEBO KEĎ SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU. V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH MÔŽEME PREUKÁZAŤ, ŽE MÁME PRESVEDČIVÉ LEGITÍMNE DÔVODY NA POKRAČOVANIE V SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, A V TAKOM PRÍPADE NIE SME POVINNÍ VAŠEJ ŽIADOSTI VYHOVIEŤ.
 • Vymazanie: Môžete mať právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, napríklad ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
 • Obmedzenie: Môžete mať právo požadovať, aby sme obmedzili naše spracovanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade námietok voči presnosti informácií.
 • Prenosnosť údajov: Môžete mať nárok na zaslanie a opätovné použitie vašich osobných údajov pre svoje vlastné účely. Toto je známe ako právo na prenosnosť údajov a v prípade jeho využitia sa od nás vyžaduje, aby sme presunuli, skopírovali alebo preniesli vaše osobné údaje z našich systémov k vám alebo (ak je to technicky možné) tretím stranám, ktoré ste si vybrali, bez toho, aby to ovplyvnilo ich použiteľnosť.
 • Súhlas: Ak ste poskytli svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete mať právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených na konci tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo v prípade e-mailového marketingu prostredníctvom prepojenia „Zrušiť odber“ v ktoromkoľvek z našich marketingových e-mailov. Tento krok nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania do tohto momentu.

Na všetky vaše žiadosti o uplatnenie vašich práv odpovieme v lehotách stanovených zákonom. Ak to povoľuje zákon, môžeme vám účtovať poplatok na vybavenie vašej žiadosti. Ak chcete uplatniť niektoré z vašich práv, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Pred prijatím opatrení na základe vašej žiadosti môžeme podniknúť kroky na overenie vašej totožnosti. Ak si myslíte, že naše spracovanie vašich osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť úradu, ktorý dohliada na dodržiavanie právnych predpisov o ochrane osobných údajov vo vašej jurisdikcii. Ocenili by sme však možnosť vyriešiť vašu sťažnosť sami, takže nás neváhajte kontaktovať v prípade akýchkoľvek relevantných sťažností.

Ak máte otázky týkajúce sa vašich práv alebo si chcete svoje práva uplatniť, môžete zaslať otázky o ochrane osobných údajov prostredníctvom nasledujúceho prepojenia:

Ochrana osobných údajov

 1. ÚDAJE O MALOLETÝCH

Vedome nezhromažďujeme údaje od maloletých a naše stránky nie sú zamerané na deti. Význam pojmu „maloleté osoby“ podlieha zákonom a nariadeniam v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate.

 1. PREPOJENIA NA INÉ STRÁNKY

Naše stránky môžu obsahovať prepojenia na webové stránky, produkty a služby tretích strán. Za takéto webové stránky, produkty a služby, ich pravidlá alebo ich zhromažďovanie alebo iné spracovanie vašich osobných údajov nenesieme žiadnu zodpovednosť. Postupy takýchto tretích strán v súvislosti s informáciami zhromažďovanými prostredníctvom ich webových stránok, produktov alebo služieb sa riadia ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám informovať sa o zásadách ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

 1. KONTAKT

Ak máte otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo nášho zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, chceli by ste podať sťažnosť alebo by ste chceli kontaktovať nášho splnomocnenca pre ochranu údajov, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených kontaktných informácií. Vaše obavy promptne vyriešime a budeme sa snažiť dosiahnuť uspokojivé riešenie.

E mail: Privacy@GarrettMotion.com

Korešpondenčná adresa:

Garrett Motion Privacy
Z.A. La Pièce 16,
Rolle, VD, 1180
Švajčiarsko

 1. ZMENY V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme občas aktualizovať. V takom prípade upravíme dátum „poslednej aktualizácie“ v hornej a dolnej časti Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a podnikneme aj ďalšie kroky, ktoré môžu byť požadované zákonom.