Duálne vzdelávanie v spoločnosti Garrett

Duálne vzdelávanie v spoločnosti Garrett je skvelou príležitosťou pre žiakov na rozvoj užitočných zručností potrebných pre kariéru v technickom smere.

 

Spoločnosť Garrett Motion Slovakia s. r. o. ponúka žiakom Spojenej školy, Ľudmily Podjavorinskej 22, Prešov možnosť duálneho vzdelávania vo svojich priestoroch v Záborskom.

Každý rok ponúkame možnosť duálu pre 3 žiakov tejto školy. Žiaci pomocou duálneho vzdelávania získajú potrebnú prax na výkon povolania po skončení strednej školy v odboroch:

  • Mechanik nastavovač
  • Nástrojár
  • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zriadení
  • Mechanik – mechatronik
  • Elektromechanik – automatizačná technika
  • Mechanik elektrotechnik

Čo môžete očakávať od duálneho vzdelávania v spoločnosti Garrett?

Priateľská pracovná kultúra

Pracovať v spoločnosti Garrett znamená pripojiť sa k priateľskému tímu a zažiť prostredie riadené výkonom v jednej z najprestížnejších spoločnosti na automotive trhu. Nebudete pracovať len na technológiách pre niektorých z najväčších výrobcov vozidiel na svete, ale budete tiež rozvíjať svoje zručnosti v podporujúcej kultúre.

Príležitosti rastu

Žiaci majú možnosť po skončení školy pracovať ako operátori výroby, technici údržby či procesní technici, a tiež získať kritické vedomosti, aby sa mohli rozvíjať a vytvárať pre seba skvelú budúcnosť.
Stabilita

Žiaci získajú finančnú stabilitu a budú pracovať v bezpečnom prostredí. Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka. Odmenu za produktívnu prácu – od 2. ročníka – vo výške 50 % minimálnej hodinovej mzdy. Príspevok na stravovanie – od 1. ročníka – vo výške 10-násobku minimálneho príspevku zamestnávateľa na stravovanie

Podnikové štipendium

Garrett ponúka študentom v systéme duálneho vzdelávania aj podnikové štipendium. Výška štipendia závisí od známok a dochádzky žiaka.

 

Top zamestnávateľ na Slovensku

Garrett je jeden z najzamestnávateľov na Slovensku, s umiestnení v TOP5 výrobných spoločností, v ktorých by ste mohli pracovať, podľa prieskumu spoločnosti Profesia.sk

Kontakt

Bližšie informácie získate na týchto telefónnych číslach:

  • Garrett: +421 905 932 399
  • Spojená škola: +421 911 169 096