Projekty s podporou EU

Garrett v České Republice neustále investuje do rozvoje svých schopností. Některé z projektů jsou financovány ve spolupráci s evropskými fondy.

Vývoj softwaru pro automobilový průmysl

Výzkum a vývoj softwarové platformy pro automobilový průmysl (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025006)

Projekt „Výzkum a vývoj softwarové platformy pro automobilový průmysl“ je spolufinancován Evropskou unii. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj softwarové platformy pro automobilový průmysl.

Research and development of a software platform for the automotive industry (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025006)

The project “Research and development of a software platform for the automotive industry” is co-financed by the European Union. The project is focused on research and development of a software platform for the automotive industry.

 

Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit

Rozšíření VaV centra společnosti Garrett Motion Czech Republic s.r.o. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027074)

Projekt „Rozšíření VaV centra společnosti Garrett Motion Czech Republic s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unii. Projekt je zaměřen pořízení přístrojového vybavení, testovacích zařízení, softwarových nástrojů pro vlastní vývoj i vyhodnocení dat a speciálních, na míru vyrobených nebo upravených zařízení pro vývojovou testovací práci s cílem umožnit vývoj nových produktů, které v příštích 10 letech pomohou výrobcům pohonných soustav snáze naplnit emisní limity pro provoz vozidel.

Expansion of the R&D center in company Garrett Motion Czech Republic s.r.o. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027074)

Project „Expansion of the R&D center in company Garrett Motion Czech Republic s.r.o.“ is co-financed by the European Union. The project aims to acquire instrumentation, test equipment, software tools for in-house development and data evaluation, and special, tailor-made or customized equipment for development testing work to enable the development of new products that will help drive system manufacturers meet emissions more easily over the next 10 years. limits for vehicle operation.

.

 

Výzkum a vývoj technologií přeplňování

Výzkum a vývoj nových technologií přeplňování pro nízkoemisní mobilitu (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026854)

Projekt „Výzkum a vývoj nových technologií přeplňování pro nízkoemisní mobilitu“ je spolufinancován Evropskou unii. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti technologií přeplňování pro nízkoemisní mobilitu.

Research and development of new supercharging technologies for low-emission mobility (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026854)

The project “Research and development of new supercharging technologies for low-emission mobility” is co-financed by the European Union. The project is focused on research and development in the field of supercharging technologies for low-emission mobility.